یاد گرفتیم و به کار بستیم

دیدگاه ما

مگر غیر از این است که هر تغییری باید از ریشه و اساس شروع شود تا به بار نشیند؟
نمی توان با وصله پینه کردن شهر را ساخت و یا با رنگ و لعاب دادن، به آن روح بخشید، چرا که در اصل مساله این نیست، مساله نگاهی است که مردم به شهر خود دارند. پس باید چاره ای دگر اندیشید،باید علم و عمل با هم دست به کار شوند. از این رو ما با استفاده از علمِ به روزِ طراحی شهری و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) درصدد ایجاد بستری دانش محور، خلاقانه و کاربردی برای تعامل بهینه مردم با شهر هستیم و تمام فعالیت هایمان را در این راستا تعریف کرده ایم.

تازه ترین نوشته ها

چشم انداز فعالیتی سیویتاس

همه ما وقتی تصمیم می گیریم به جایی برویم، پیش از حرکت، خیابان هایی که باید از آن ها بگذریم تا به مقصد برسیم در ذهن مشخص می کنیم اما آنچه که به اندازه ی مسیر و مقصد مهم است، مبدا است. ما نمی توانیم حرکت را از جایی غیر از نقطه ای که هم اکنون در آن هستیم شروع کنیم، این غیرممکن است. شاید این امر بدیهی به نظر رسد و از نظر بسیاری، حتی جای بحث نداشته باشد، اما با تعمیم این موضوع به جنبه های مختلف زندگی متوجه می شویم که چقدر این اصل ساده و بدیهی؛ که باید برای تغییر و حرکت از جایی که هستیم شروع کنیم، رعایت نمی شود و منجربه کاهش انگیزه، دلزدگی، شکست و عدم موفقیت پایدار می شود.
هدف بسیار مهم است چون مسیر را به ما نشان می دهد، مسیر هم بسیار مهم است چون راهیست که باید پله پله طی شود تا به هدفمان برسیم، اما یک سَرِ پاره خط، مبدا است، جایی که الان در آن حضور داریم و باید بپذیریم که اگر می خواهیم به هدف برسیم، باید حرکت خود را از مبدا کنونی خود شروع کنیم. از این رو؛
ما سعی می کنیم این اصل ساده را تحت عنوان قانون تکامل در قدم هایی که برمی داریم تا به هدفمان برسیم رعایت کنیم. هدف ما فعالیت بین المللی و ایجاد بستری برای افزایش کیفیت زندگی شهری در جهان است اما به صورت پایلوت در شهر خود اردبیل، شروع به کار کرده ایم با نیم نگاهی دائمی به هدف و چشم انداز کلی خود یعنی حضور در مقیاس کشوری و نهایتا جهانی.

1

شروع فعالیت استارتاپ

بعد از شش ماه تحقیق و مطالعه درباره گفتگوهایِ حالِ حاضرِ جهان، پیرامون شهر و شهروند، استارتاپ سیویتاس (به معنای جامعه ی شهری) در مهر سال ۹۷ شروع به کار کرد.

2

سواد شهری

از نگارش ِ سواد شهری شروع کردیم چون معتقدیم یک شهر زمانی تغییر می کند که رفتار مردمش با آن تغییر کند و این امر نیز مستلزم تغییر در نحوه تفکر آنان و در رأس همه، مستلزم افزایش آگاهی و دانش همگانی آنان نسبت به شهرها است.

3

سناریوهای شهری

در مرحله بعد سناریوهای شهری را نوشتیم تا چهره ی مثبت اما پنهانِ شهرها را به تصویر کشیم و نگاه شهروندان را به شهرشان برگردانیم، هنر دِگرگونه دیدن… .

4

U-Play

در مرحله سوم برای اینکه حد اعلای تعامل مردم با شهر را فراهم کنیم، بازی محیطی U-play را بر اساس علم طراحی شهری، درگیری حواس پنجگانه و بیناییِ محیطی طرح ریزی کردیم.

5

افزایش کیفیت در زندگی شهری

هدفیست که تیم پژوهشی سیویتاس از برداشتن تمام این قدم ها دنبال می کند. ما در تلاشیم که به شیوه ای صحیح و پایدار و با بن مایه ای علمی گام برداریم و محوریت تمام فعالیت ها، تصمیمات و اقدامات ما در راستای تحقق این هدف می باشد.