سیویتاس در استارتاپ ویکند دانشگاه سما
21 آبان, 1397

همکاری سیویتاس در برگزاری استارتاپ ویکند دانشگاه سما

تحقیقات و مطالعات ما درحوزه استارتاپ ها، بوم مدل کسب و کار و مدل های درامدی باعث شده بود که ...ادامه مطلب
تیم سیویتاس و سفیر کشور اندونزی
8 مهر, 1397

هم صحبتی تیم سیویتاس و سفیر کشور اندونزی

بعد از اولین گفتمانِ تیم سیویتاس با جناب آقای دکتر ستاری به عنوان یک فرد صاحب نظر در اکوسیستم استارتاپی ...ادامه مطلب
شروع رسمی فعالیت استارتاپ سیویتاس
7 مهر, 1397

شروع رسمی فعالیت استارتاپ سیویتاس

روز هفتم از ماه هفتم از سال نود و هفت، با تکرار سه باره ی هفت هایش، تاریخ شروع رسمی ...ادامه مطلب