نمایش دادن همه 3 نتیجه

پیش شهرسازی فرهنگ گرا در سیر اندیشه های شهرسازی

5,000 تومان

یکی از اتفاقات تاثير گذار بر زندگي بشر، انقلاب صنعتی بود. بعد از انقلاب صنعتی و به دلیل وضعیت نامطلوب شهرنشینی، دیدگاه های نقادانه ای از سوی روشنفکران ارائه شد. یکی از این دیدگاه ها که به نابودی وحدت کهن و انداموار شهر قدیمی اعتراض داشت، با نام پیش شهرسازی فرهنگ گرا وارد عرصه شد. پیش شهرسازی فرهنگ گرا نگاهی نوستالژیک و هجران زده به زیبایی از دست رفته شهرها داشت و در این محتوا به تفکرات دو فرد تاثیرگذار در این دیدگاه یعنی جان راسکین و ویلیام موریس پرداخته ایم.

توسعه میان افزا در برنامه ریزی شهری

5,000 تومان

توسعه میان افزا در برنامه ریزی شهری یکی از سه سیاست توسعه شهری می باشد که همخوانی بسیاری با توسعه پایدار شهری دارد. با توسعه میان افزا از اینکه شهر به یک دونات تبدیل شود و بافت های آسیب دیده و قدیمی افزایش یابند جلوگیری می شود. چرا که بخش اعظم رشد آینده جمعیت و نیاز به مسکن در منطقه یا شهر را می‌توان از طریق پر کردن بافت موجود در شهر، افزایش متعادل تراکم، نوسازی و بازسازی مناطق متروکه و فرسوده و احیاء و تغییر کاربری بناهای قدیمی موجود برآورده ساخت.

در این مطلب طبق فهرست و منابع ارائه شده در توضیحات، به طور مفصل به موضوع توسعه میان افزا در برنامه ریزی شهری پرداخته شده است.

نقد طراحی شهری مدرن و شروع پست مدرنیسم

7,000 تومان

آگاهی از مبانی نظری در طراحی شهری و مطالعه و نقد طراحی شهری مدرن و پست مدرن ، چه برای یک طراح شهر و چه برای یک دانشجوی معماری و شهرسازی ، جزو الزامات حرفه ای وی محسوب می شود. به این دلیل که باید بدانیم آن چه اکنون به عنوان اصول طراحی از آن یاد می کنیم و یا آن چه که جزو دغدغه های ما محسوب می شوند، با طی چه دوران و فرایندی به وضعیت فعلی خود رسیده اند. و این کار میسر نمی شود جز با مطالعه سیر تاریخی این اتفاقات و چالش ها و مساله هایی که مکتب ها و سبک های مختلف طراحی شهری سعی بر پاسخ دادن به آن ها داشته است.

در نتیجه مطالعه مبانی نظری طراحی شهری و نقد طراحی شهری مدرن و پست مدرن ما را در جهت گیری و رویه سازی های آتی و همچنین درک صحیح از موجودیت فعلی، به قطع کمک خواهد کرد.

در این مطلب طبق فهرست و منابع ارائه شده در توضیحات، به موضوعات فوق الذکر پرداخته شده است.